گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
تصویب قانون بودجه سال 2019 جمهوری خودمختار نخجوان
  • تصویب بودجه دولتی سال 2019 جمهوری خود مختار نخجوان در جلسه  مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان

 

با استناد به بند دوم قسمت اول ماده 25 قانون اساسی جمهوری خود مختار نخجوان  مقرر می نمایم :

ماده 1: بخش درآمدی بودجه دولتی سال 2019 جمهوری خود مختار نخجوان 83340000  منات، بخش هزینه ای بودجه 383700000 منات ، کمک دولتی برای تنظیم بودجه 300360000 منات ( از جمله درآمدهای متمرکز  57010000 منات، درآمدهای محلی 26330000 منات و هزینه های متمرکز 355535000 منات، هزینه های محلی 28165000  منات ) تصویب می شود.

ماده 2: درآمدهای بودجه دولتی سال 2019 جمهوری خود مختار نخجوان  از منابع مختلف به شرح زیر می باشد :

 

 

منابع در آمد

در آمد بودجه دولتي

( منات)

2.1

ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي

18250000

2.2.

ماليات سود اشخاص حقوقي

1500000

2.3

مالیات زمین اشخاص حقوقی

200000

2.4

مالیات املاک اشخاص حقوقی

830000

2.5

ارزش افزوده مالياتي

42350000

2.5.1

ارزش افزوده ماليات براي ورود كالا به اراضي نخجوان

8100000

2.5.2

مالیات تسهیل امور

3250000

2.6

برچسب

7900000

2.6.1

برچسب براي واردات كالا به نخجوان

470000

2.7

ماليات راه

200000

2.7.1

مالياتي كه از طرف رانندگان كشورهاي خارجي پرداخت مي شود

200000

2.8

ماليات معدن

120000

2.9

عوارض گمركي

1710000

2.10

عوارضی که از اجاره زمین های دولتی به دست می آید

80000

2.11

عوارض دولتی

3970000

2.12

عایداتی كه از پرداختهاي سازمانهاي بودجه اي بدست مي آيد

2840000

2.13

دیگر عایداتی که توسط ارگان های مالیاتی به دست می آید

140000

 

 

ماده 3- مقرر می گردد  بودجه صندوق"راه سازی "از طرق زیر تامین می شود:

3.1- صندوق "راه سازی ": 1200000

3.1.1- ماليات راه : 200000

3.1.2- ماليات تسهيل شده كه از طرف فعالین اقتصادی كه در كار انتقال كالا و مسافر هستند، پرداخت   مي شود :  150000 

3.1.3- عوارضی كه بر خودروهاي وارداتی وضع مي شوند: 80000

3.1.4- عوارض گمركي كه به اتومبيلهاي وارداتی وضع مي شوند:  120000  

3.1.5- عوارض دولتي كه براي سرويس سالانه (معاینه فنی) وسایل نقلیه ، ملحقات آنها و موتورها گرفته

مي شوند:   450000

3.1.6- عوارض دولتی که از اتوموبیل های کالابر بین المللی برای استفاده از اراضی جمهوری خود مختار نخجوان  اخذ می شود :  200000

         

ماده 4- عایدات مالياتي بودجه دولتي 2019 جمهوري خود مختار نخجوان  مطابق میزان ماليات مشخص شده حساب مي شوند.

ماده 5- هزینه  بودجه دولتي سال 2019 به شكل زير مي باشد:

 

رديف

نشانگر ها

مبلغ

( منات )

5.1

خدمات عمومي دولتي

40825523

5.1.1

هزینه  جاری فرمانداري ها و ارگانهاي خودگردان محلي

34051935

5.1.2

هزینه  علمي

5975896

5.2

دفاع

9559892

5.2.1

قوای دفاعی

3256937

5.2.2

امنیت ملی

6302955

5.3

دادگاه، ارگان های حفاظتی(پلیس) و بازپرسي

59365145

5.3.1

دادگاه

4080045

5.3.2

ارگان های حفاظتی

50094446

5.3.3

بازپرسي

5190654

5.4

تحصيل

105530248

5.4.1

تحصيل پیش دبیرستانی و ابتدايي

73771661

5.4.2

تحصيل ناتمام و متوسطه

53308010

5.4.3

مدارس فني و تكنيكي

1108606

5.4.4

تحصیل اختصاصی متوسطه

2554229

5.4.5

خدمات ديگر در تحصيل

19207363

5.5

بهداشت

38264642

5.5.1

كلينك و درمانگاه ها

5802330

5.5.2

بيمارستانها

26315967

5.5.3

خدمات ديگر در بهداشت

807565

5.5.4

ديگر خدماتي كه به بخش بهداشت مربوط است

5338780

5.6

حمایت و تامين اجتماعي

191514530

5.6.1

هزینه  حمایت و حفاظت اجتماعي

17625323

5.6.2

هزینه تامين اجتماعي

1526130

5.7

بخشهاي فرهنگي، هنري،تربيت بدني و فعاليتهايي كه به ساير بخشها مربوط نمی باشند

14715158

5.7.1

فعاليت در بخش فرهنگی- هنري

10698878

5.7.2

راديو، تلويزيون و انتشارات

3056041

5.7.3

تربيت بدني و جوانان

388753

5.7.4

فعاليتهايي كه به ديگر بخشها مربوط نمی باشند

580486

5.8

منزل و تاسیسات

22000455

5.8.1

منزل

1600455

5.8.2

تاسیسات

20300000

5.8.3

تاسیسات آب

100000

5.9

کشاورزی،،‌جنگل سازي، شيلات، حفاظت محيط زیست

37256426

5.9.1

کشاورزی

35450271

5.9.2

احیاء جنگل ها

563220

5.9.3

شيلات

25976

5.9.4

حفاظت از محيط زيست

508719

5.9.5

هواشناسي

708240

5.10

ساخت و ساز و حفاری ضروری

17960000

5.11

حمل و نقل و ارتباطات

13020200

5.11.1

حمل و نقل

13000000

5.11.2

مخابرات و ارتباطات

20000

5.12

فعاليت اقتصادي

810000

5.12.1

فعالیت اقتصادی و تجاری

60000

5.12.2

دیگر بخش های فعالیت اقتصادی

750000

5.12.3

وام ( برای خرید منزل )

750000

5.13

خدمات بخش های غیر اساسی

5241058

5.13.1

صندوق « راه سازی »

1200000

5.13.2

صندوق ذخيره جمهوري خود مختار نخجوان

2000000

5.13.3

هزینه های کمک در حوادث غیر مترقبه

1000000

5.13.4

ديگر هزینه ها كه به بخش اساسي مرتبط نيستند

2041058

5.13.5

هزینه های دیگر

1041058

 

 

ماده 7- در آمد شهر و بخشهاي جمهوري خود مختار نخجوان  26480000 منات، از جمله مبلغ صندوق"راه سازی "150000 منات، مخارج  محلي 28165000  منات، مبالغ كمكي كه براي تنظيم خرج ها  و درآمدهاي محلي است 1835000  منات تصويب گردد:

 

ردیف

شهر و نواحي

در آمد ها

 

 

 

مخارج محلی

حداکثر مبالغی كه براي تنظيم درآمد و هزینه محلي تعيين شده است

 

از جمله

جمع

مبلغي متعلق به صندوق
"
راه سازی "

 

 

1

شهر نخجوان

15967000

40000

15927000

 

2

شرور

2956000

23000

2933000

 

3

بابك

1992000

30000

1962000

 

4

اردوباد

1887000

12000

1875000

 

5

جلفا

1557000

20000

1537000

 

6

شاهبوز

771000

17000

1997000

1243000

7

كنگرلي

135000

7000

1128000

 

8

صدرك

215000

1000

806000

592000

 

جمع

26480000

150000

28165000

1835000

 

 

 

ماده -8 : بدون در نظر گرفتن درآمدهای بودجه ای ، حقوق ماهانه، اضافه کاری، حقوق بازنشستگی و دیگر معاونت های دولتی از مواد خرج های مدافعه شده محسوب می شوند.

ماده-9 : این مصوبه از اول ژانویه 2019 قابل اجرا می باشد.

 

واصف طالب اف رئیس مجلس عالی

جمهوری خود مختار نخجوان

شهر نخجوان 27 دسامبر 2018

 

 

*بخشنامه رئیس مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان  در خصوص بودجه دولتی سال 2019 جمهوری خود مختار نخجوان : 

1- تقسیم خرج های بودجه دولتی سال 2019 جمهوری خود مختار نخجوان بر اساس ادارات ، موسسات و سازمان ها به شرح زیر می باشد:

 

 

محل هزینه

بودجه دولتي

از جمله

هزینه متمرکز

هزینه  محلي

1.1

هزینه  عمومي خدمات دولتي

40825523

29172723

11652800

1.1.1

هزینه جاری ارگانهاي اجرايي جمهوري خود مختار نخجوان

34051935

22490935

11561000

1.1.1.1

مجلس عالی  جمهوري خود مختار نخجوان

3090335

30903.35

 

1.1.1.2

نخست وزيري

1299726

1299726

 

1.1.1.3

وزارت اقتصاد

1099579

1099579

 

1.1.1.4

وزارت دارايي

1776710

1776710

 

1.1.1.5

وزارت ماليات

1765386

1765386

 

1.1.1.6

وزارت بهداشت

433091

433091

 

1.1.1.7

وزارت كار و تامین اجتماعي

354303

354303

 

1.1.1.8

وزارت ورزش و جوانان

315110

315110

 

1.1.1.9

وزارت ارتباطات و فناوری نوین

527766

527766

 

1.1.1.10

وزارت آموزش و پرورش

464480

464480

 

1.1.1.11

وزارت فرهنگ

322377

322377

 

1.1.1.12

وزارت كشاورزي

489406

489406

 

1.1.1.13

وزارت محيط زيست

592631

592631

 

1.1.1.14

كميته آمار

2379260

2379260

 

1.1.1.15

كميته دولتي شهرسازي

335138

335138

 

1.1.1.16

كميته دولتي زمين و نقشه برداري

1091449

1091449

 

1.1.1.17

كميته دولتي امور خانواده، زن و كودك

298580

298580

 

1.1.1.18

آژانس دولتی ضد انحصار و نظارت به بازار

888585

888585

 

1.1.1.19

وزارت خارجه آذربايجان اداره نخجوان

537278

537278

 

1.1.1.20

آژانس دولتی كار با موسسات ديني

190529

190529

 

1.1.1.21

دپارتمان دولتی جهانگردی

173010

173010

 

1.1.1.22

اداره خدمات حمل و نقل

357302

357302

 

1.1.1.23

خدمات دولتي دامپزشكي

277480

277480

 

1.1.1.24

مركز حراج نخجوان

87638

87638

 

1.1.1.25

نمایندگی دایمی نخجوان در باکو

329890

329890

 

1.1.1.26

هزینه  نگهداري ارگانهای اجرایی محلی

11561000

 

11561000

1.1.1.27

هزینه  نگهداري ديگر سازمانهاي مركزي جمهوري خود مختار نخجوان

1113574

1113574

 

1.1.2

خرج های علمی

5975896

5844096

91800

1.2

هزینه  دفاعی

9559892

9559892

 

1.2.1

قوای دفاعی

3256937

3256937

 

1.2.1.1

هزینه  اداره فراخوانی (نظام وظیفه) جمهوری خود مختار نخجوان

3256937

3256937

 

1.2.2

هزینه  امنیت ملی

6302955

6302955

 

1.2.2.1

اداره خدمات امنیت دولتی

5460490

5460490

 

1.2.2.2

اداره خدمات کشفیات خارجی

842465

842465

 

1.3

هزینه  جاری دادگاهها، حقوق و محافظه و بازپرسي

59365145

59365145

 

1.3.1

دادگاه نظامی

393472

393472

 

1.3.1.1

دادگاه عالي

1790050

1790050

 

1.3.1.2

دادگاه جرائم  سنگين

439106

439106

 

1.3.1.3

دادگاه انظباطی - اقتصادي

288342

288342

 

1.3.1.4

وزارت دادگستری

1169075

1169075

 

1.3.2

هزینه  نگهداري ارگانهاي حفاظتی و پلیس

50094446

50094446

 

1.3.2.1

وزارت كشور

26326526

26326526

 

1.3.2.2

وزارت دادگستري

2257990

2257990

 

1.3.2.3

وزارت حوادث غير مترقبه

9693850

9693850

 

1.3.2.4

كميته دولتي گمرك

3460198

3490198

 

1.3.2.5

اداره خدمات مهاجرتی

2186575

2186575

 

1.3.2.6

زندان های وزارت دادگستری

6169307

6169307

 

1.3.3

هزینه  نگهداري ارگانهاي بازپرسي

5190654

5190654

 

1.3.3.1

بازپرسي جمهوري خود مختار نخجوان

3703015

3703015

 

1.3.3.2

بازپرسي نظامی

1260754

1260754

 

1.4

هزینه  تحصيلي

105530248

91300432

14229816

1.4.1

هزینه  پیش دبستانی

8888398

6223790

2664599

1.4.2

تحصیلات عمومی ( متوسطه)

73771

65008171

8763490

1.4.2.1

وزارت آموزش و پرورش

73771661

65008171

8763490

1.4.3

تحصیلات کار (فنی و حرفه ای)

1108606

1108606

 

1.4.3.1

وزارت آموزش و پرورش

1108606

1108606

 

1.4.4

تحصیلات متوسطه ( مدارس)

2554229

2554229

 

1.4.4.1

دانشکده پزشکی

682252

682252

 

1.4.4.2

دانشکده موسیقی

1427733

1427733

 

1.4.4.3

دانشکده فنی تکنیکی

444244

444244

 

1.4.4.4

دیگر موسسات و برنامه های آموزشی

19207363

16405636

2801727

1.5

هزینه  بهداشتي

38264642

38065502

199140

1.5.1

کلینیک ها و مراکز بهداشتی

5802330

5747160

55170

1.5.1.1

وزارت بهداشت

5802330

5747160

55170

1.5.2

بیمارستان ها

26315967

26207074

108893

1.5.2.1

وزارت بهداشت

26315967

26207074

108893

1.5.3

خدمات ديگر در بهداشت

5338780

5338780

 

1.5.3.1

وزارت بهداشت

5129568

5129568

 

1.5.4

آژانس دولتی بیمه سلامت در نزد نخست وزیری

200600

200600

 

1.5.4.1

خرج های غیر بودجه ای سازمان هایی که بودجه را از وزارت بهداشت می گیرند

8612

8612

 

1.6

هزینه حمایت اجتماعی و تامين اجتماعي

19151453

18879253

272000

1.6.1

هزینه حمایت اجتماعي

17625323

17625323

 

1.6.1.1

اداره خدمات تامین اجتماعی

17625323

17625323

 

1.6.2

هزینه تامین اجتماعی

1526130

1253930

272000

1.7

فرهنگ، هنر، تربيت بدني و فعاليتهايي كه به ديگر بخشها مربوطنيستند

14715158

14438601

276557

1.7.1

فرهنگ و هنر

10689878

10541486

238392

1.7.1.1

مرکز نخجوانشناسی مجلس عالی

105140

105140

 

1.7.1.2

وزارت بهداشت

23272

23272

 

1.7.1.3

وزارت فرهنگ

10366646

10128254

238392

1.7.1.4

وزارت جوانان و ورزش

119183

119183

 

1.7.1.5

آژانس دولتی ضد انحصار و نظارت به بازار

18890

18890

 

1.7.1.6

دپارتمان گردشگری

56747

56747

 

1.7.2

راديو، تلويزيون و انتشارات

3056041

3023899

32142

1.7.2.1

كميته دولتي راديو و تلويزيون

2634697

2634697

 

1.7.2.2

مطبوعات و انتشارات

421344

389202

32142

1.7.3

تربيت بدني و امور جوانان

388753

382730

6023

1.7.3.1

وزارت جوانان و ورزش

388753

382730

6023

1.7.3.1.1

تربیت بدنی و ورزش

261296

255273

6023

1.7.3.1.2

امور جوانان

127457

127457

 

1.7.4

بخش های دیگر

580486

580486

 

1.7.4.1

شورای حمایت از سازمان های غیر دولتی توسط مجلس عالی

280903

280903

 

1.7.4.2.1

حمایت های مالی توسط دولت

286083

286083

 

1.7.4.2.1.1

کمک های مالی به سازمان های غیر دولتی

286083

286083

 

1.7.4.2.1.2

شورای جانبازان و شرکت کنندگان در جنگ

78296

78296

 

1.7.4.2.1.3

اتحدیه نویسندگان

46316

46316

 

1.7.4.2.1.4

اتحادیه نقاشان

38613

38613

 

1.7.4.2.1.5

اتحادیه موسیقیدانان

27486

27486

 

1.8

هزینه  منزل و تاسیسات

22000455

22000455

 

1.8.1

هزینه  منزل

1600455

1600455

 

1.8.2

هزینه  تاسیسات

20300000

20300000

 

1.8.2.1

نظافت و جمع آوري زباله ها

11000000

11000000

 

1.8.2.2

تامین گرمایش و حرارت

8000000

8000000

 

1.8.2.3

روشنايي خيابانها

1300000

1300000

 

1.8.3

تاسیسات آب

100000

100000

 

1.9

کشاورزی،جنگل ها، شيلات، حفاظت محيط زيست

37256426

35795426

1461000

1.9.1

کشاورزی

35450271

33989271

1461000

1.10

هزینه  ساخت و ساز

17500000

17500000

 

1.10.1

سرمایه گذاری دولتی

17500000

17500000

 

1.11

هزینه  حمل و نقل

13020200

13020200

 

1.12

فعاليت اقتصادي

810000

810000

 

1.12.1

فعالیت اقتصادی و تجاری

60000

60000

 

1.12.1.1

وزارت اقتصاد

60000

60000

 

1.12.1.2

صندوق ایپوتکا ( وام خرید منزل)

750000

750000

 

1.13

مخارجی که به قسمت اساسی شامل نمی شوند

5241058

5167571

73487

1.13.1

هزینه كميته ذخيره

2000000

2000000

 

1.13.2

صندوق « راه سازی»

1200000

1200000

 

1.13.3

هزینه اي كه به بخش اساسي داخل نيستند

2041058

1967571

73487

1.13.3.1

وزارت دارايي

523486

523486

 

1.13.3.2

وزارت حوادث غیر مترقبه جهت برطرف سازی آثار حوادث غیر مترقبه

1000000

1000000

 

1.13.3.3

ذخیره براي فراخواني عمومي

517572

444085

73487

 

 

ماده -3 : این مصوبه از اول ژانویه 2019  قابل اجرا است.

واصف طالب اف رئیس مجلس عالی

جمهوری خود مختار نخجوان

شهر نخجوان 27 دسامبر 2018

 

 

 

*تصویب بودجه دولتی وزارت تامین اجتماعی جمهوری  خود مختار نخجوان

بودجه سال 2019 كميته دولتي تامین اجتماعي جمهوري خود مختار نخجوان

ماده 1- در آمد بودجه دولتي سال 2019 كميته دولتي تامین اجتماعي جمهوري خود مختار نخجوان 54250000 منات ، مخارج  155300000 منات ، بودجه كمكي براي تنظيم درآمد و هزینه  101050000 منات تصويب گردد.

ماده 2- معين گردید كه، درآمد بودجه سال 2019 كميته دولتي تامین اجتماعي جمهوري خود مختار نخجوان از طريق منابع زير شكل مي گيرد:

 

ردیف

منبع در آمد

مبلغ

1

بيمه اجباري دولتي، جمع

54200000

 

از جمله

 

1.1

سازمانهايي كه بودجه دولتي مي گيرند

32190000

1.2

افرادي كه در سازمانهاي دولتی كار مي كنند

4390000

1.3

سازمان های غیر دولتی

17620

 

از جمله:

اشخاق حقیقی که به فعالیت اقتصادی مشغولند

1830000

2

درآمد های دیگر

50000

 

از جمله

 

2.1

درآمدهای حاصله از صندوق توریسم درمانی کارکنان دولت

50000

 

  

ماده 3- معين گردید كه، خرج های  بودجه سال 2019 كميته دولتي حمایت اجتماعي جمهوري خود مختار نخجوان  بشرح زير است:

 

 

منابع هزینه

مبلغ ( منات)

1

پرداخت ها به مردم ، جمع

152550000

1.1

پرداخت حقوق بازنشستگي

149000000

1.2

کمک های دولتی شکل گرفته از بیمه اجباری

3550000

1.2.1

کمک های موقتی جهت از دست دادن توانایی کار

230000

1.2.2

به خاطر بارداری و زایمان

1240000

1.2.3

به خاطر تولد فرزند

630000

1.2.4

بخاطر خدمت به كودكان تا سه سال

830000

1.2.5

براي مراسم تشيع جنازه

620000

2

هزینه های پرداخت حقوق و کمک به بانک ها و سازمان ها

800000

3

هزینه جاری كميته دولتي حمایت اجتماعي و شعب آن در نواحي

1950000

 

 

ماده 4-مانده ارزها:

ارزی که در آخر سال باقی مانده است به بودجه سال آینده اضافه خواهد شد.

ماده 5-این قانون از مورخ 1 ژانویه 2019 قابل اجرا می باشد.

 

 

واصف طالب اف رئیس مجلس عالی

 جمهوری خود مختار نخجوان

شهر نخجوان 27 دسامبر 2018

 

 

 

 

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران