گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
آمار اقتصادی نه ماهه نخست سال 2017

 

   آمار اقتصادی 9 ماهه ( ژانویه- سپتامبر ) 2017

 

حجم تولید ناخالص داخلی جمهوری خود مختار نخجوان در ماههای ژانویه- سپتامبر سالجاری ( نه ماه اول ) بیشتر از 1 میلیارد و 949 میلیون منات بوده است.این مقدار در مقایسه با نه ماه اول سال گذشته 1.6 درصد بیشتر می باشد. سرانه 4327.4 منات بوده و 5.5 درصد بیشتر از نه ماه اول سال قبل می باشد. بخش صنایع با 28.2درصد مقام اول در منابع ناخالص داخلی را گرفته است.

طی نه ماه اول سالجاری در مقایسه با نه ماه اول سال گذشته حجم محصولات صنایع 1.3درصد، کشاورزی 3.8 درصد ، انتقال کالا 2.1 درصد ، خدمات مخابراتی و اطلاع رسانی 1.9 درصد ، از جمله خدمات موبایل 1.9 درصد ، فروش آزاد 1.4درصد ، خدمات پولی ارایه شده به مردم 1.8 درصد ، صادرات 1.3 درصد و در آمد مردم 1.2 درصد افزایش داشته است.

جدول مقایسه ای آمار اقتصادی 

عنوان

ماههای ژانویه-سپتامبر سال
2017 ( هزار منات)

ماههای ژانویه- سپتامبر سال 2017 در مقایسه با ماههای ژانویه- جولای سال 2016 ( درصد)

تولید ناخالص داخلی

1949477.8

101.6*

سرانه ( منات)

4327.4

105.5

حجم عمومی محصولات صنعتی

781430.5

101.3 *

سرمایه گذاری اساسی

768502.3

100.9

محصولات کشاورزی ( هزار منات )

334397.9

103.8*

حمل و نقل بار ( هزار تن)

11927.0

102.1

حجم خدمات مخابراتی و اطلاع رسانی

38500.1

101.9

از جمله خدمات موبایل

31976.6

101.9

فروش آزاد

1229575.2

101.4 *

خدمات پولی ارایه شده به مردم

165218.5

101.8 *

تجارت خارجی ( هزار دلار )

329821.4

99.0

از جمله حجم عمومی صادرات

306027.3

101.3

حجم عمومی واردات

23794.1

77.0

درآمد مردم

1331097.4

101.2

سرانه در درآمد مردم ( منات)

2954.7

100.2

حقوق متوسط ماهانه

414.5 **

101.1

 

* بر حسب قیمت های مقایسه ای

** ماههای ژانویه- آگوست

 

صنایع

 

طی ماههای ژانویه- سپتامبر در بخش صنایع جمهوری خود مختار نخجوان محصولات صنعتی با ارزش 781 میلیون و 430 هزار و 500 منات تولید شده که این مقدار در مقایسه با نه ماه اول گذشته 1.3 درصد بیشتر می باشد. در بخش صنایع 96 درصد سهم تولیدات و 4 درصد سهم خدمات بوده است. در بخش دولتی 35 میلیون و 488 هزار و 800 منات و در بخش خصوصی 745 میلیون و 941 هزار و 700 منات ( 95.5 درصد ) محصولات صنعتی تولید شده است. 

محصولات صنایع ( هزار منات )

ماههای ژانویه-سپتامبر

702164.3

سال 2013

719128.5

سال 2014

736354.3

سال 2015

763323.0

سال 2016

781430.5

سال 2017

 

 

طی نه ماه اول سالجاری با حمایت دولت در بخش های مختلف اقتصادی 46 موسسه تولیدی و خدماتی به بهره برداری رسیده و اجرای 25 طرح دیگر ادامه داشته است. طی این مدت تجارت خارجی افزایش داشته، صادرات بیشتر شده و مبلغ 220 میلیون و 544 هزار و 900 دلار تراز مثبت بوجود آمده است.

 

ساخت و ساز و امور عمرانی

 

طی ماههای ژانویه- سپتامبر سالجاری مبلغ عمومی سرمایه گذاری اساسی در جمهوری خود مختار نخجوان 768 میلیون و 502 هزار  و 300 منات بوده است. این مقدار در مقایسه با نه ماه اول سال قبل  بیشتر است. 711 میلیون و 140 هزار و 500 منات و یا 92.5 درصد این سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز و عمرانی استفاده شده است.

در مدت گذشته سالجاری 137 طرح عمرانی به بهره برداری رسیده و اجرای 130 طرح دیگر در نقاط مختلف جمهوری خود مختار نخجوان ادامه داشته است. در این مدت مردم جمهوری خود مختار نخجوان در 368840 متر مربع اراضی منازل شخصی ساخته اند.

 

کشاورزی

طرح و برنامه های گوناگون در خصوص خودکفا بودن از محصولات کشاورزی در جمهوری خود مختار نخجوان اجرا می شود. جهت برداشت محصولات بیشتر کشاورزی در سال 2017 در جمهوری خود مختار نخجوان در 61531 هکتار اراضی انواع مختلف محصولات کشاورزی کاشته شده است که در مقایسه با سال 2016 پنج هکتار بیشتر می باشد.

جدول مزارع کشاورزی در سال 2017 

مزارع کشاورزی ( هکتار )

سال

60127.0

سال 2013

60829.0

سال 2014

61414.0

سال 2015

61526.0

سال 2016

61531.0

سال 2017

 

 

در نتیجه امضای تفاهمنامه همکاری با حکومت چین ساختمان جدید برای شرکت بذر تاسیس شده، لوازمات و دستگاههای لابراتواری و همچنین ماشین آلات کشاورزی خریداری شده است. اکنون 5 شرکت بذر در جمهوری خود مختار نخجوان فعالیت دارند. امسال کشاورزان جمهوری خود مختار نخجوان از 31632 هکتار مزرعه غلات برداشت خواهند کرد. 30320 هکتار آن در پاییز سال گذشته کاشته شده  و 1312 هکتار هم در بهار سال جاری کاشته شده است. 22268 هکتار آن گندم و 9364 هکتار جو است. این مقدار در مقایسه با سال گذشته 53 هکتار بیشتر می باشد.امسال کشاورزان از مزارع خود 93 هزار و 419 تن غلات برداشت کردند.  همچنین کشت سیب زمینی نیز در مقایسه با سال قبل افزایش داشته و 3183 هکتار می باشد. کشاورزان در تاریخ 1 اکتبر 2017 از 3095 هکتار اراضی 47490 تن سیب زمینی برداشتند.  امسال کشاورزان ناحیه کنگرلی در 9 هکتار اراضی توتون کاشته و 9.5 تن محصول خشک برداشتند. در تاریخ 1 اکتبر 2017 کشاورزان جمهوری خود مختار نخجوان از 1384 هکتار اراضی 11150 تن ذرت برداشت کردند که در مقایسه با نه ماه اول سال قبل 6.7 درصد بیشتر می باشد. 

شرکت کشاورزی نخجوان آگرولیزینگ طی شش ماه اول سالجاری 143 دستگاه ماشین الات را به جمهوری خود مختار نخجوان آورده و تعداد عمومی ماشین آلات و مکانیزه را به 1978 رسانیده است. طی مدت گذشت سالجاری 204 دستگاه ماشین الات کشاورزی به صورت قسطی در اختیار کشاورزان گذاشته شده است. همچنین 5293 تن کود شیمیایی نیز در اختیار کشاورزان قرار داده شده است.

در تاریخ 1 اکتبر 2017 در جمهوری خود مختار نخجوان کشاورزان 100116 تن حبوبات ( بدون ذرت) ، 750 تن آفتابگردان، 72314 تن تره بار، 36378 تن محصولات بوستانی، 38122 تن میوه، 9732 تن انگور برداشت کرده اند.

در بخش دامپروری نیز طرح های گوناگون اجرا شده، طی مدت گذشته سالجاری 10 موسسه دامپروری تاسسیس گردیده است که بانک و سازمانهای وام برای توسعه این بخش مبلغ 1 میلیون و 98 هزار و 400  منات وام داده اند. تعداد عمومی گاو در جمهوری خود مختار نخجوا 116122 راس ، گوسفند 716107 راس بوده است. طی این مدت در جمهوری خود مختار نخجوان 17725 تن گوشت قرمز، 70231 تن شیر تولید شده است. این هم در مقایسه با شش ماه اول سال قبل 2.4 و 2.6 درصد بیشتر می باشد. طی مدت گذشته سالجاری 4 موسسه مرغداری تاسیس شده و تاسیس 3 مرغداری دیگر ادامه داشته است. طی نه ماه اول سالجاری برای توسعه کشاورزی مبلغ 1 میلیون و 571 هزار و 600 منات وام در اختیار کشاورزان گذاشته شده است.

طی نه ماه اول سالجاری انواع مختلف محصولات کشاورزی با ارزش عمومی 334 میلیون و 397 هزار و 900 منات تولید شده که در مقایسه با نه ماه اول سال گذشته 3.8 درصد بیشتر می باشد.

 

جدول تولید محصولات کشاورزی 

محصولات کشاورزی ( هزار تن )

ماههای ژانویه-جولای

259329.9

سال 2013

270668.4

سال 2014

297854.0

سال 2015

317545.7

سال 2016

334397.9

سال 2017

 

 

طی نه ماه اول سالجاری انواع مختلف محصولات کشاورزی از جمله میوه و تره بار با ارزش عمومی 85 میلیون و 482 هزار و 400 دلار صادر شده است. در این مدت 9 قنات نوسازی شده و نوسازی 6 قنات دیگر ادامه داشته است. در این مدت در 237.8 هکتار اراضی امور جنگل سازی و رسیدگی به محل سبز اجرا شده و 196400 عدد نهال و گل کاشته شده است.

 

حمل و نقل ، اطلاع رسانی و مخابراتی ، انرژی

 

در بخش حمل و نقل و احداث و نوسازی جاده ها طی مدت گذشته سالجاری نیز طرح و برنامه های گوناگون به اجرا گذاشته شده است. همچنین احداث پل روگذر در شهر نخجوان و پارکینگ چند طبقه ای نیز در این مدت ادامه داشته است. طی این مدت انتقال بار 2.1 درصد و انتقال مسافر 2 درصد افزایش داشته است. مبلغ 41 میلیون و 843 هزار و 200 منات از  محل حمل و نقل بار و مسافر کسب درآمد و به بودجه دولتی واریز شده است.

احداث ، نوسازی و مدرن سازی مخابرات های جمهوری خود مختار نخجوان نیز در این مدت ادامه داشته است. در چهارچوب اجرای طرح " فیبر نوری تا منزل" 50 منزل انفرادی با این طرح مجهز گشته  و 1901 دستگاه تلفن ثابت به شبکه مخابراتی جمهوری خود مختار نخجوان متصل گردیده است. در تاریخ 1 اکتبر 2017 در جمهوری خود مختار نخجوان برای هر 100 خانواده 72 دستگاه تلفن ثابت موجود بوده و برای هر 100 نفر 104 دستگاه موبایل بوده است. طی این ماهها حجم خدمات مخابراتی و اطلاع رسانی 1.9 درصد افزایش داشته و به 38 میلیون و 500 هزار و 100 منات رسیده است. 83.1 درصد این خدمات در سهم شرکت های
موبایل می باشد.

احداث نیروگاه برقابی اردوباد با ظرفیت 36 مگاوات ادامه داشته، افزایش 2 مگاوات نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی در اراضی روستای خال خال ناحیه بابک به اتمام رسیده است. در این مدت 16 ایستگاه ترانسفورماتور تاسیس شده است. در تاریخ 1 اکتبر 2017 در جمهوری خود مختار نخجوان 85460 مشترک گاز وجود داشته است.

 

بخش خصوصی، در آمد و اشتغال مردم

 

توجه ویژه دولت به بخش خصوصی و فعالین اقتصادی در سال جاری نیز ادامه داشته، طی مدت گذشته مبلغ 7 میلیون و 934 هزار و 100 منات به عنوان وام در اختیار بخش خصوصی گذاشتته شده است. در این مدت 32 شخص حقوقی و 1745 شخص حقیقی ثبت شده اند. اکنون در جمهوری خود مختار نخجوان 371 نوع محصول تولید می شود که 344 نوع از آنها به نیازهای داخلی را تامین می کنند.

درآمد مردم جمهوری خود مختار نخجوان نیز در این مدت 1 درصد افزایش داشته و 1 میلیارد و 331 میلیون و 97 هزار و 400 منات و سرانه 2954.7 منات بوده است. همچنین حقوق متوسط ماهانه نیز با 1.1درصد افزایش به 414.5 منات رسیده است. طی این مدت در جمهوری خود مختار نخجوان 1919 مورد  فرصت شغلی ایجاد شده که 1876 مورد از آنها کارهای دایمی است. همچنین 303 نفر در دورهای آموزشی شرکت کردند.      

  بازار

طی نه ماه اول سال جاری انواع مختلف محصولات با ارزش عمومی 1 میلیارد و  394 میلیون و 793 هزار و 700 منات به اهالی فروخته شده است. امور احداث ساختمان های "مرکز خدماتی" در روستاهای مختلف جمهوری خود مختار نخجوان ادامه داشته است.

 

تجارت خارجی ، بانک و بیمه

 

طی ماههای ژانویه- سپتامبر سالجاری حجم عمومی تجارت خارجی جمهوری خود مختار نخجوان 329 میلیون و 821 هزار و 400 دلار بوده، 306 میلیون و 27 هزار و 300 دلار آن صادرات و 23 میلیون و 794 هزار و 100 دلار واردات بوده و 282 میلیون و 233 هزار و 200 دلار تراز مثبت به دست آمده است.

در تاریخ 1 اکتبر 2017 تعداد حساب های بانکی در جمهوری خود مختار نخجوان 61906 بوده که 53852 مورد آن حساب های جاری و فعال می باشند. تعداد دستگاه های کارتخوان 1257 می باشد.

درآمد بیمه دولتی جمهوری خود مختار نخجوان در طول نه ماه اول سالجاری با 27 درصد افزایش 5 میلیون و 725  هزار منات بوده است.

 

تحصیل، بهداشت، تامین اجتماعی ، فرهنگ و توریسم

 

در خصوص احداث و نوسازی مراکز تحصیلی و آموزشی طرح های مختلف اجرا شده ، ساختمان دانشکده تربیت معلم نخجوان در حال نوسازی می باشد. علاوه بر این احداث و یا تعمیر مدارس متوسطه در مناطق مختلف جمهوری خود مختار نخجوان نیز ادامه داشته است. همچنین احداث و نوسازی ، تامین دستگاه های مورد نیاز بهداشتی بیمارستان و مراکز درمانی نیز در این نه ماه ادامه داشته است. طی نه ماه اول سال جاری در جمهوری خود مختار نخجوان 426 عمل جراحی انجام گرفته که 7 مورد از آنها عمل باز قلب می باشد. در این مدت مبلغ 1 میلیون و 344 هزار و 477 منات به عنوان کمک مالی دولتی در اختیار خانواده های بی بضاعت و کم درآمد گذاشته شده است.

در این مدت جمعیت جمهوری خود مختار نخجوان نیز بیشتر شده و تعداد جمعیت جمهوری خود مختار نخجوان در تاریخ 1 سپتامبر 2017 به 451545 نفر رسیده است.

طی نه ماه اول سال جاری 333752 نفر توریست به جمهوری خود مختار نخجوان سفر کرده است. این مقدار 3.9 درصد و یا 12490 نفر بیشتر از نه ماه اول سال قبل می باشد.

 

کمیته آمار دولتی

جمهوری خود مختار نخجوان 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران