گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
قانون بودجه دولتی سال 2017 جمهوری خود مختار نخجوان

   برگزاری چهارمین جلسه از پنجمین فراخوان مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان

 

 

چهارمین جلسه از پنجمین دوره مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان در تاریخ 18 دی 1395 برگزار شد. مسایل ذیل در این جلسه مورد مذاکره قرار گرفت:

1-   پایان سال 2016 و موفقیت های اجتماعی- اقتصادی جمهوری خود مختار نخجوان در این سال

2-   تصویب بودجه دولتی سال 2017 جمهوری خود مختار نخجوان

3-   تصویب بودجه انجمن دولتی تامین اجتماعی در سال 2017

4-   تصویب قانون " اهدای عضو" جمهوری خود مختار نخجوان

5-   سخنرانی نماینده حقوق بشر جمهوری خود مختار نخجوان در خصوص موفقیت های سال 2016

 

ابتدا واصف طالب اف رئیس مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان در باره موفقیت های سال 2016 جمهوری خود مختار نخجوان سخنرانی نمود. سپس خالد اسکندراف وزیر دارایی جمهوری خود مختار نخجوان درباره بودجه سال 2017 گزارش داد. سپس بودجه های دولتی جمهوری خود مختار نخجوان و انجمن تامین اجتماعی جمهوری خود مختار نخجوان به تصویب رسید. قانون "انتقال عضو" جمهوری خود مختار نخجوان نیز بعد از رای گیری به تصویب رسید. چهارمین جلسه از پنجمین دوره مجلس عالی با سخنرانی اولکر بایرام اوا نماینده حقوق بشر و واصف طالب اف رئیس مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان پایان یافت.

 

 

بودجه دولتی سال 2017 جمهوری خود مختار نخجوان

قانون تصویب بودجه سال 2017

 

با استناد به بند دوم قسمت اول ماده 25 قانون اساسی جمهوری خود مختار نخجوان 
قرار می دهم :

ماده 1: درآمد بودجه دولتی سال 2017 جمهوری خود مختار نخجوان 69500000   منات،
مخارج  بودجه 348400000  منات ، کمک دولتی برای تنظیم بودجه 278900000 منات ( از جمله درآمدهای مرکزی شده  47288000 منات، درامدهای محلی 22212000 منات و خرج های مرکزی شده 324374000  منات، خرج های محلی 24026000  منات ) تصویب می شود.

ماده 2: درآمدهای بودجه دولتی سال 2017 جمهوری خود مختار نخجوان از منابع مختلف به شرح زیر می باشد :

 

منابع در آمد

میزان در آمد بودجه دولتي

( منات)

2.1

ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي

18310000

2.2.

ماليات سود اشخاص حقوقي

850000

2.3

مالیات زمین اشخاص حقوقی

150000

2.4

مالیات املاک اشخاص حقوقی

750000

2.5

ارزش افزوده مالياتي

38870000

2.5.1

ارزش افزوده ماليات براي ورود كالا به اراضي نخجوان

4880000

2.5.2

مالیات تسهیل یافته

2120000

6.2

برچسب

1000000

2.7.1

برچسب براي واردات كالا به نخجوان

600000

2.8

ماليات راه

350000

2.7.1

مالياتي كه از طرف رانندگان كشورهاي خارجي پرداخت مي شود

350000

2.8

ماليات معدن

100000

2.9

عوارض گمركي

1130000

2.10

عوارض دولتي

3670000

2.11

درآمدهای سازمانهای بودجه ای

2000000

2.12

دیگر درآمدهایی که توسط ادارات مالیات به دست می آید

200000

 

 

ماده 3- معين می گردد كه  « جاده هاي اتومبيل » كميته بودجه اي با هدف تحصیل منابع عایداتي زير بودجه دولتي تشكيل مي شود:

3.1- كميته بودجه اي « جاده هاي اتومبيل » :                      1800000

3.1.1- ماليات راه :                                                                 350000

3.1.2- ماليات تسهيل شده كه از طرف اشخاص صاحبكار كه در كار انتقال كالا و مسافر هستند پرداخت مي شود:                                                                       180000 

3.1.3-برچسب هايي كه به خودروهاي وارد شده تطبيق مي شوند:           150000

3.1.4- عوارض گمركي كه به اتومبيل هاي وارد شده تطبيق مي شوند:   160000  

3.1.5- عوارض دولتي كه براي سرويس سالانه نقليات ، ملحقات آنها و موتورها گرفته

مي شوند:                                                                          540000  

3.1.6- عوارض دولتی که از اتوموبیلهای کالابر برای استفاده از اراضی جمهوری خود مختار نخجوان  اخذ می شود :                   420000

        ماده 4- عایدات مالياتي بودجه دولتي 2017 جمهوري خود مختار نخجوان  مطابق میزان ماليات مشخص شده حساب مي شوند.

ماده 5- هزینه بودجه دولتي سال 2017 به شكل زير مي باشد:

رديف

نشانگر ها

مبلغ

( منات )

5.1

خدمات عمومي دولتي

35890348

5.1.1

هزینه  نگهداري فرمانداري و قانون گرايي، ارگانهاي خودگردان محلي

30530860

5.1.2

هزینه  علمي

5359488

5.2

دفاع

9175747

5.2.1

قوای دفاعی

3547149

5.2.2

امنیت ملی

5628598

5.3

دادگاه، حقوق محافظه و بازپرسي

53778196

5.3.1

دادگاه

3460419

5.3.2

حقوق- محافظه

45860163

5.3.3

بازپرسي

4457614

5.4

تحصيل

93042544

5.4.1

تحصيل پیش دبیرستانی و ابتدايي

4223460

5.4.2

تحصيل عمومی

57980481

5.4.3

مدارس فني و تكنيكي

934530

5.4.4

تحصیل متوسطه

2181225

5.4.5

موسسات و طرح های دیگر در بخش تحصیل

27722848

5.5

بهداشت

36611328

5.5.1

كلينك و آمبولاتوارها

5255783

5.5.2

بيمارستانها

24124724

5.5.3

خدمات ديگر در بهداشت

888345

5.5.4

دیگر خدماتی که به بخش بهداشت شامل می شوند

6342476

5.6

مدافعه و تامين اجتماعي

17844132

5.6.1

هزینه  مدافعه اجتماعي

16724456

5.6.2

هزینه  تامين اجتماعي

1119676

5.7

بخشهاي فرهنگي،اطلاع زسانی، هنري،تربيت بدني و فعاليتهايي كه به  ساير بخشها ملحق نمي شوند

13747898

5.7.1

فعاليت در بخش فرهنگی- هنري

10054225

5.7.2

راديو، تلويزيون و انتشارات

2739311

5.7.3

تربيت بدني و سياست جوانان

292794

5.7.4

فعاليتهايي كه به ديگر بخشها ملحق نمي شوند

663568

5.8

منزل و تصرفات

20509726

5.8.1

منزل

1688107

5.8.2

تصرفات

18690459

5.8.3

تصرفات آب

131160

5.9

کشاورزی ،‌جنگل سازي، شيلات، محیط زيست

30137453

5.9.1

کشاورزی

28540129

5.9.2

جنگل سازي

540413

5.9.3

شيلات

17333

5.9.4

محافظه محيط زيست

431032

5.9.5

تدابير هواشناسي

608546

5.10

ساخت و ساز و حفاری های مفید

17950200

5.10.1

ساخت و ساز

17500000

5.10.1.1

سرمایه گذاری دولتی

17500000

5.10.2

حفاری های مفید

450200

5.11

حمل و نقل و ارتباطات

13032500

5.11.1

حمل و نقل

13000000

5.11.2

ارتباطات

32500

5.12

فعالیت اقتصادی

500000

5.12.1

فعالیت اقتصادی و تجاری

500000

5.12.1.1

حمایت وامی

500000

5.13

خدمات دیگر

6179928

5.13.1

كميته بودجه اي « جاده هاي اتومبيل »

1800000

5.13.2

صندوق ذخیره جمهوری خود مختار نخجوان

2752453

5.13.4

خرج های دیگر

1627475

5.13.4.1

خرج های برطرف نمودن فسادهای حوادث غیر مترقبه

1000000

5.13.4.2

خرج و خدمات دیگر

627475

 

 

ماده 6- هزینه  بودجه دولتي سال 2017 جمهوري خود مختار نخجوان  در درجه اقتصادي به شكلي كه علاوه اين قانون آورده شده است، تصويب گردد.

ماده 7- در آمد شهر و بخشهاي جمهوري خود مختار نخجوان  22392000 منات، مبلغ كميته
 بودجه اي مقصددار « جاده هاي اتومبيل » 180000 منات، خرج های محلی 24026000 منات،کمک هزینه جهت تنظیم خرج های ملحی 1814000 منات تصویب می شود.

 

شهر و نواحي

در آمد ها

 

 

 

هزینه های محلی

وسايطي كه براي تنظيم عایدات و هزینه  درآمدهاي محلي تعيين شده است

 

از جمله

جمع

مبلغي كه به كميته بودجه اي « جاده هاي اتومبيل » داخل است

 

 

1

شهر نخجوان

12960000

50000

12910000

 

2

شرور

2760000

39000

2721000

 

3

بابك

1810000

40000

1770000

 

4

اردوباد

1710000

16000

1649000

 

5

جلفا

1413000

15000

1398000

 

6

شاهبوز

566000

12000

1810000

1256000

7

كنگرلي

999000

7000

992000

 

8

صدرك

174000

1000

731000

558000

 

جمع

22392000

180000

24026000

1814000

               

 

ماده -8 : بدون در نظر گرفتن درآمدهای بودجه ای ، حقوق ماهانه، اضافه کاری، حقوق بازنشستگی و دیگر معاونت های دولتی از مواد خرج های مدافعه شده محسوب می شوند.

ماده-9 : این مصوبه از اول ژانویه 2017  قابل اجرا می باشد.

 

واصف طالب اف رئیس مجلس عالی

جمهوری خود مختار نخجوان

شهر نخجوان 7 ژانویه 2017

 

 

*بخشنامه رئیس مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان  در خصوص تطبیق و اجرای بودجه دولتی سال 2017 جمهوری خود مختار نخجوان : مطابق بند 22 قسمت دوم ماده 5  قانون اساسی جمهوری خود مختار نخجوان در خصوص تطبیق و اجرای بودجه دولتی سال 2017 جمهوری خود مختار نخجوان قرار می دهم : 

1-تقسیم خرج های بودجه دولتی سال 2017 جمهوری خود مختار نخجوان بر اساس ادارات ، موسسات و سازمان ها به شرح ذیل می باشد:

 

 

استقامت هزینه ( خرج ها)

بودجه دولتي

از جمله

هزینه  مركزي شده

هزینه  محلي

1.1

هزینه  عمومي خدمات دولتي

35890348

25449348

10441000

1.1.1

هزینه  نگهداري ارگانهاي اجرايي و فرمانداریهای جمهوري خود مختار نخجوان

30530860

20160860

10370000

1.1.2

هزینه های نگهداری مجلس عالی

2892903

2892903

 

1.1.2.1

نخست وزيري

1186967

1186867

 

1.1.2.2

وزارت اقتصاد

1007528

1007528

 

1.1.2.3

وزارت دارايي

1660809

1660809

 

1.1.2.4

وزارت ماليات

1588309

1588309

 

1.1.2.5

وزارت بهداشت

386820

386820

 

1.1.2.6

وزارت كار و تامین اجتماعي

322455

322455

 

1.1.2.7

وزارت جوانان و ورزش

287279

287279

 

1.1.2.8

وزارت ارتباطات و فناوری نوین

479356

479356

 

1.1.2.9

وزارت آموزش و پرورش

412669

412669

 

1.1.2.10

وزارت فرهنگ و جهانگردی

293770

293770

 

1.1.2.11

وزارت كشاورزي

442707

442707

 

1.1.2.12

وزارت محيط زيست

546787

546787

 

1.1.2.13

وزارت حمل و نقل

465770

465770

 

1.1.2.14

كميته آمار

1696987

1696987

 

1.1.2.15

كميته دولتي شهرسازي

275705

275705

 

1.1.2.16

كميته دولتي املاک غیر منقوله و مسایل زمین

991742

991742

 

1.1.2.17

كميته دولتي امور خانواده، زن و كودك

285879

285879

 

1.1.2.18

كميته دولتي استاندارد

835731

835731

 

1.1.2.19

کمیسیون مسایل خدمات دولتی در نزد ریاست مجلس عالی

224601

224601

 

1.1.2.20

 

 

 

 

1.1.2.21

 

وزارت امور خارجه آذربایجان اداره نخجوان

454730

454730

 

1.1.2.22

 

 

 

 

1.1.2.23

اداره امور دینی

104764

104764

 

1.1.2.24

خدمات دولتي دامپزشكي

243125

243125

 

1.1.2.25

مركز حراج نخجوان

74398

74398

 

1.1.2.26

نمایندگی دایمی نخجوان در شهر باکو

317670

317670

 

1.1.2.27

كميسيون مركزي پذیرش دانشجو آذربايجان شعبه نخجوان

111438

111438

 

1.1.2.28

انجمن کمک به فعالان اقتصادی

101745

101745

 

1.1.2.29

مفتشی اشتغال در نزد وزارت کار و تامین اجتماعی

269875

269875

 

1.1.2.30

اداره تامین اشتغال در نزد وزارت کار و تامین اشتغال

416493

416493

 

1.1.2.31

اداره تامین اجتماعی وزارت کار و تامین اجتماعی

131705

131705

 

1.1.2.32

خدمات پزشکی و توانبخشی وزارت کار و تامین اجتماعی

98075

98075

 

1.1.2.33

خرج های نگهداری ارگان های اجرایی محلی

10370000

 

10370000

1.1.3

هزینه  نگهداري ديگر سازمانهاي مركزي جمهوري خود مختار نخجوان

1037379

1037379

 

1.1.3.1

موکل  حقوق بشر نخجوان

374713

374713

 

1.1.3.2

 

اتاق محاسبات آذربایجان نمایندگی نخجوان

296679

296679

 

1.1.3.3

كميسيون مركزي انتخابات نخجوان

216609

216609

 

1.1.3.4

شواری رادیو و تلویزیون ج.خ.ن

 

149378

149378

 

1.1.4

خرجهای غیر بودجه ای سازمانهای بودجه ای

514782

514782

 

1.1.5

هزینه های علمی

5359488

5288488

71000

1.1.5.1

وزارت دادگستری

573485

573785

 

1.1.5.2

وزارت اقتصاد

22378

22378

 

1.1.5.3

مرکز علمی خدماتی دامپزشکی

91551

91551

 

1.1.5.4

اتحادیه علمی تولیدی ارس

226586

226586

 

1.1.5.5

آکادمی علوم نخجوان

3907124

3907124

 

1.1.5.6

اداره بایگانی

511684

440684

71000

1.1.5.7

خرجهای غیر بودجه ای سازمان های بودجه

26680

26680

 

1.2

هزینه های دفاعی

9175747

9175747

 

1.2.1

قوای دفاعی

3547149

3547149

 

1.2.2.1

مرکز فراخوانی برای ارائه خدمات نظامی

3547149

3547149

 

1.2.2

هزینه های امنیت ملی

5628598

5628598

 

1.2.2.1

اداره خدمات امنیت دولتی

4996072

4996072

 

1.2.2.2

اداره خدمات کشفیات خارجی

632526

632526

 

1.3

هزینه  نگهداري ارگانهاي ،دادگاهی ،حقوق محافظه و بازپرسی

53778196

53778196

 

1.3.1

ارگانهای دادگاهی

3460419

3460419

 

1.3.1.1

دادگاه عالی

1502646

1502646

 

1.3.1.2

دادگاه جنایات سنگین

381810

381810

 

1.3.1.3

دادگاه اقتصاد

245243

245243

 

1.3.1.4

دادگاه ارتش

342420

342420

 

1.3.1.5

دادگاههای شهری و نواحی

988300

988300

 

1.3.2

هزینه  نگهداري ارگانهاي حقوق و محافظه

45860163

45860163

 

1.3.2.1

وزارت کشور

24903118

24903118

 

1.3.2.2

وزارت دادگستری

1855073

1855073

 

1.3.2.3

وزارت حوادث غیر مترقبه

8697850

8697850

 

1.3.2.4

کمیته دولتی گمرک

3278000

3278000

 

1.3.2.5

اداره خدمات مهاجرتی

1828850

1828850

 

1.3.2.6

خدمات زندانی وزارت دادگستری

5297272

5297272

 

1.3.3

بازپرسی

4457614

4457614

 

1.3.3.1

بازپرسی کل جمهوری خود مختار نخجوان

3275968

3275968

 

1.3.3.2

بازپرسی نظامی

1122846

1122846

 

1.3.4

هزینه های غیر بودجه ای سازمانهای بودجه

58800

58800

 

1.4

هزینه های تحصیل

93042544

8162544

11420000

1.4.1

دبیرستانها و کودکستانها

4223460

2497372

1726088

1.4.2

تحصیلات عمومی

57980481

50665025

7315456

1.4.2.1

وزارت آموزش و پرورش

57980481

50665025

7315456

1.4.3

تحصیلات پیشه

934530

934530

 

1.4.3.1

وزارت آموزش و پرورش

934530

934530

 

1.4.4

تحصیل متوسطه

2181225

2181225

 

1.4.4.1

دانشکده پزشکی

564773

564773

 

1.4.4.2

دانشکده موسیقی

1257850

1257850

 

1.4.4.3

دانشکده فنی تکنیکی

358602

358602

 

1.4.5

موسسات و طرحهای دیگر در بخش تحصیل

27722848

25344392

2378456

1.4.5.1

وزارت آموزش و پرورش

7638236

7319010

319226

1.4.5.2

وزارت فرهنگ و توریسم

7596959

5537729

2059230

1.4.5.3

وزارت کارو تامین اجتماعی و کمیته دولتی تامین اشتغال

58558

58558

 

1.4.6

هزینه های دیگر سازمانهای آموزشی

1092935

1092935

 

1.5

بهداشت

36611328

36439328

172000

1.5.1

کلنیکها و درمانگاه ها

5255738

5207971

47812

1.5.1.1

وزارت بهداشت

5255738

5207971

47812

1.5.2

بیمارستان ها

24124724

24028294

96430

1.5.2.1

وزارت بهداشت

24124724

24028294

96430

1.5.3

هزینه های دیگر در بخش بهداشت

888345

860587

27758

1.5.3.1

وزارت بهداشت

888345

860587

27758

1.5.4

بخشهای دیگر در بهداشت

6342476

6342476

 

1.5.4.1

وزارت بهداشت

6083008

6083008

113106

1.5.4.2

آژانس دولتی بیمه اجباری در نزد نخست وزیری

150480

150480

 

1.5.5

هزینه های غیر بودجه ای سازمانهای بودجه

108988

108988

 

1.6

هزینه های مدافعه اجتماعی و تامین اجتماعی

17844132

17589132

255000

1.6.1

هزینه های مدافعه اجتماعی

16724456

16724456

 

1.6.1.1

اداره خدمات تامین اجتماعی وزارت کارو تامین اجتماعی

16724456

16724456

 

1.6.2

هزینه های تامین اجتماعی

1119676

864676

255000

1.6.2.1

وزارت کار و تامین اجتماعی

962519

707519

255000

1.6.2.2

اداره خدمات تامین اشتغال

147470

147470

 

1.6.2.3

اداره خدمات تامین اجتماعی

9687

9687

 

1.7

هزینه های فرهنگ، هنر، اطلاع رسانی، تربیت بدنی و بخشهای دیگر

13747898

13494898

253000

1.7.1

فعالیت فرهنگی و هنری

10054255

9839397

214828

1.7.1.1

مرکز نخجوان شناسی مجلس عالی

101061

101061

 

1.7.1.2

وزارت بهداشت

21125

21125

 

1.7.1.3

وزارت فرهنگی و توریسم

9807431

9592603

214828

1.7.1.4

کمیته استاندارد

17475

17475

 

1.7.1.5

وزارت ورزش و جوانان

107133

107133

 

1.7.2

رادیو، تلویزیون و انتشارات

2739311

2707169

32142

1.7.2.1

کمیته دولتی رادیو وتلویزیون

2317967

2317967

 

1.7.2.2

مطبوعات و انتشارات

421344

389202

32142

1.7.3

تربیت بدنی و سیاست جوانان

290794

284764

6030

1.7.3.1

وزارت ورزش و جوانان

290794

284764

6030

1.7.3.1.1

تشکیل تربیت بدنی و ورزش

248637

242607

6030

1.7.3.1.2

سیاست جوانان

42157

42157

 

1.7.4

فعالیت های دیگر

663568

663568

 

1.7.4.1

شورای حمایت از سازمانهای غیر حکومتی

280896

280896

 

1.7.4.2

انجمن جوانان در نزد ریاست مجلس عالی

85050

85050

 

1.7.4.3

کمک های مالی به سازمان های غیر حکومتی

284257

284257

 

1.7.4.4

کمکهای مالی از بودجه دولت

284257

284257

 

1.7.4.3.1

شورای جانبازان کاری و جنگ

78096

78096

 

1.7.4.3.2

کمک مالی از بودجه برای اتحادیه نویسندگان

46166

46166

 

1.7.4.3.3

کمک مالی از بودجه دولت برای اتحادیه موسیقیدانان

27110

27110

 

1.7.4.3.4

کمک مالی از بودجه برای اتحادیه نقاشان

37731

37731

 

1.7.4.3.5

کمک مالی از بودجه برای کمیته حلال احمر

95154

95154

 

1.7.5

هزینه های دیگر سازمانهای بودجه ای

13365

13365

 

1.8

هزینه های حوزه منزل و تصرفات

20509726

20509726

 

1.8.1

 

هزینه های حوزه منزل

1688107

1688107

 

1.8.2

هزینه های حوزه تصرفات

18690459

18690459

 

1.8.2.1

عمرانی، جمعاوری زباله و نظافت

9803317

9803317

 

1.8.2.2

تامین گرما و حرارت

7988475

7988475

 

1.8.2.3

روشنایی کوچه و خیابانها

898667

898667

 

1.8.3

هزینه های حوزه آب

131160

131160

 

1.9

هزینه های کشاورزی ، محیط زیست، ایجاد فضای سبز ، شیلات

30137453

28727453

1410000

1.9.1

کشاورزی

28540129

27130129

1410000

1.9.1.1

طرح های تامین امنیت مواد غذایی

6993094

6993094

 

1.9.1.2

اداره بذر وزارت کشاورزی

136394

136394

 

1.9.1.3

اداره خدمات دامپزشکی

1686178

276178

1410000

1.9.1.4

طرحهای جلوگیری از بیماریهای خطرناک در دامها

316500

316500

 

1.9.1.5

کمیته دولتی زمین و املاک غیر منقوله

601600

601600

 

1.9.1.6

کمیته دولتی آب و آبیاری

18471913

18471913

 

1.9.1.7

وزارت کشاورزی

150000

150000

 

1.9.1.8

هزینه های غیر بودجه ای سازمان های بودجه

184500

184500

 

1.9.2

هزینه های جنگل سازی

540413

540413

 

1.9.2.1

وزارت محیط زیست

540413

540413

 

1.9.3

هزینه های شیلات

17333

17333

 

1.9.3.1

وزارت محیط زیست

17333

17333

 

1.9.4

محافظه محیط زیست

431032

431032

 

1.9.4.1

وزارت محیط زیست

431032

431032

 

1.9.5

هواشناسی

608546

608546

 

1.9.5.1

وزارت محیط زیست

608546

608546

 

1.10

ساخت و ساز و حفاری مفید

17950200

17950200

 

1.10.1

هزینه های ساخت و ساز

17500000

17500000

 

1.10.1.1

سرمایه گذاری

17500000

17500000

 

1.10.2

حفاری مفید

450200

450200

 

1.10.2.1

وزارت محیط زیست

450200

450200

 

1.11

هزینه های حمل و نقل و ارتباطات

13032500

13032500

 

1.11.1

هزینه های حمل و نقل

13000000

13000000

 

1.11.1.1

وزارت حمل و نقل

13000000

13000000

 

1.11.1.1.1

جاده های اتومبیل

13000000

13000000

 

1.11.2

ارتباطات

32500

32500

 

1.11.2.1

وزارت ارتباطات و فناوری نورین

32500

32500

 

1.12

هزینه های فعالیت اقتصادی

500000

500000

 

1.12.1

فعالیت اقتصادی و تجاری

500000

500000

 

1.12.1.1

حمایت وامی

500000

500000

 

1.12.1.2

 

 

 

 

1.13

خدمات دیگر

6179928

6104928

75000

1.13.1

صندوق ذخیره جمهوری خود مختار نخجوان

2752453

2752453

 

1.13.2

« جاده هاي اتومبيل » كميته مقصددار بودجه اي

1800000

1800000

 

1.13.3

 

 

 

 

1.13.4

هزینه های دیگر

1627475

1552475

75000

1.13.4.1

وزارت دارایی

161000

161000

 

1.13.4.1.1

اجرای حکم های دادگاهها و کمکهای حقوقی

161000

161000

 

1.13.4.2

وزارت حوادث غیر مترقبه

1000000

1000000

 

1.13.4.3

هزینه های انبارهای فراخوان عمومی

466475

466475

 

 

 

ماده 2-نخست وزیری جمهوری خود مختار نخجوان :

2.1-به اجرای بودجه دولتی سال 2017 جمهوری خود مختار نخجوان  نظارت کند

2.2-به اجرای بند 1.10.1.1 در باره سرمایه گذاری دولتی نظارت کامل داشته باشد

ماده -3 : وزارت دارایی جمهوری خود مختار نخجوان  امر تقسیم صحیح بودجه را بر عهده گرفته و انجام دهد.

4-این قانون از تاریخ 1 ژانویه 2017  قابل اجرا می باشد.

 

واصف طالب اف رئیس مجلس عالی

جمهوری خود مختار نخجوان

شهر نخجوان 07 ژانویه  2017

 

 

*تصویب بودجه دولتی وزارت کار تامین اجتماعی جمهوری  خود مختار نخجوان

بودجه سال 2017 كميته دولتي تامین اجتماعي جمهوري خود مختار نخجوان

ماده 1- در آمد بودجه دولتي سال 2017 كميته دولتي تامین اجتماعي جمهوري خود مختار نخجوان 53300000 منات ، هزینه ( خرج ها)  135050000 منات ، بودجه كمكي براي تنظيم عایدات و هزینه  81750000 منات تصويب گردد.

ماده 2- معين گردد كه، درآمد بودجه سال 2017 كميته دولتي تامین اجتماعي جمهوري خود مختار نخجوان از طريق منابع زير شكل مي گيرد:

 

ردیف

منبع در آمد

مبلغ

1

بيمه اجباري دولتي، جمع

53250000

 

از جمله

 

1.1

سازمانهايي كه از بودجه دولتي هزينه مي گيرند

31300000

1.2

افرادي كه در سازمانهاي بودجه اي كار مي كنند

4270000

1.3

در آمدي كه از هزينه كمك بودجه اي و عایدات سازمانهاي بودجه اي كه غير از بردجه مي باشد

500000

1.4

ديگر بيمه كنندگان

17180000

2

از جمله

 

2.1

اشخاق حقیقی که با فعالیت اقتصادی مشغولند

1820000

2.2

درآمد های دیگر

50000

 

از جمله

 

2.3

عایداتی قسمی که از طریق ارسال اهالی برای استراحت و معالجه به دست می آید

50000

 

  

ماده 3- معين گردد كه، هزینه  بودجه سال 2017 كميته دولتي مدافعه اجتماعي جمهوري خود مختار نخجوان  بشرح زير است:

 

 

منابع هزینه

مبلغ ( منات)

1

پرداخت ها به مردم ، جمع

132450000

 

از جمله

 

1.1

پرداخت حقوق بازنشستگي

129000000

1.2

پرداختهايي كه از طريق بيمه اجباري دولتي بدست آمده است، جمع

3450000

 

از جمله

 

 

بخاطر از دست دادن قدرت كار ( موقتا)

200000

 

بخاطر بارداري و زايمان

1200000

 

بخاطر تولد نوزاد

600000

 

بخاطر خدمت به كودكان تا سه سال

800000

 

براي مراسم تشيع جنازه

600000

 

به خاطر بیکاری 

50000

2

انجام امور بانکی و رسانیدن حقوق به بازشنستگان

800000

3

هزینه  نگهداري كميته دولتي مدافعه اجتماعي و شعب آن در نواحي

1800000

 

 

ماده 4-مانده ارزها:

ارزی که در آخر سال باقی مانده است به بودجه سال آینده اضافه خواهد شد.

ماده 5-این قانون از مورخ 1 ژانویه 2017  قابل اجرا می باشد.

 

واصف طالب اف رئیس مجلس عالی

 جمهوری خود مختار نخجوان

شهر نخجوان 07 ژانویه  2017

 

 

 

 

 

 

 

روزنامه شرق قاپسي: شماره: 4

19/ 10/ 1395 -08 / 01/  2017 

 

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران