گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
اطلاعات درباره روزنامه ها

اطلاعات راجع به  روزنامه و هفته نامه ها در جمهوری خود مختار نخجوان

ردیف

نام روزنامه و یا هفته نامه

نام سردبیر

آدرس

تیراژ

ایمیل و تلفن

صفحه آرائی -انتشارات

متعلق به کدام منطقه است

1

شرق قاپسی

Şərq qapısı

مهربان سلطان اوا

شهر نخجوان کوچه تبریز پلاک 1

1490

serqqapisi@nakhchivan.az5456247-5455118

انتشارات عجمی

مجلس عالی و نخست وزیزی

2

نوح یوردو

Nuh yurdu

غفار غریب

شهر نخجوان خیابان حیدر علی یف 66

500

qafarqarib@rambler.ru

5446984

انتشارات عجمی

فرمانداری شهر نخجوان

3

شرورون سسی

Şərurun səsi

المان تلمان اغلو

شهر شرور کوچه شهریار پلاک 1

500

5422577

انتشارات عجمی

فرمانداری ناحیه شرور

4

شرقین سحری

Şərqin səhəri

خانم حافظه علی یوا

قصبه بابک میدان آزادی پلاک 4

500

5413476

انتشارات عجمی

فرمانداری ناحیه بابک

5

ینی حیات

Yenihəyat

مالک قاسم اف

قصبه قیوراق ناحیه کنگرلی

200

5481047

انتشارات عجمی

فرمانداری ناحیه کنگرلی

6

اغوز سسی

Oğuz səsi

خانم شهلا نبی یوا

شهر شاهبوز خیابان حیدر علی یف پلاک 10

500

5430336

انتشارات عجمی

فرمانداری ناحیه شاهبوز

7

آرازین سسی

Arazın səsi

حسین شکرعلی یف

شهر جلفا خیابان حیدر علی یف

500

arazinsesi@mail.ru

5461244

انتشارات عجمی

فرمانداری ناحیه جلفا

8

اغوز یوردو

Oğuz yurdu

سرخان اسماعیل اف

ناحیه صدرک قصبه حیدرآباد

500

5492111

انتشارات عجمی

فرمانداری ناحیه صدرک

9

ینی فکر

Yeni fikir

شهلا شیرعلی یوا

شهر نخجوان شهرک دانشگاه دولتی

200

Yenifikir.ndu@gmail.com

Shshahla36@gmail.com

5440861-5441360

انتشارات عجمی

دانشگاه دولتی نخجوان

10

ال حیاتی

El həyatı

عباس سید

شهر اردوباد خیابان حیدر علی یف

500

5470392

انتشارات عجمی

فرمانداری ناحیه اردوباد

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران