گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
قانون بودجه دولتی سال 2016 جمهوری خود مختار نخجوان

v    دومین جلسه رسمی از پنجمین دوره مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان

 

دهمین جلسه از پنجمین دوره مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان در تاریخ2/10/94 (22 دسامبر 2015) با حضور نمایندگان مجلس، روسای ادارات، موسسات ذیربط و نمایندگان مطبوعات در سالن جلسات مجلس عالی برگزار شد و در این جلسه مسائل ذیل مورد مذاکره قرار گرفت:

 

1-پایان سال 2015 و دستاوردها

2-تصویب بودجه دولتی سال 2016 جمهوری خود مختار نخجوان

3-تصویب بودجه سال 2016 کمیته دولتی تامین اجتماعی جمهوری خود مختار نخجوان

 

*تصویب قانون بودجه دولتی سال 2016 جمهوری خود مختار نخجوان

با استناد به بند دوم قسمت اول ماده 25 قانون اساسی جمهوری خود مختار نخجوان 
قرار می دهم :

ماده 1: درآمد بودجه دولتی سال 2016 جمهوری خود مختار نخجوان 69000000.0   منات،
هزینه های بودجه 351350000.0  منات ، کمک دولتی برای تنظیم بودجه 282350000 منات ( از جمله درآمدهای مرکزی شده  47270000 منات، درآمدهای محلی 21730000 منات و هزینه ها مرکزی شده 254281000  منات، خرج های محلی 97069000  منات ) تصویب می شود.

ماده 2: درآمدهای بودجه دولتی سال 2016 جمهوری خود مختار نخجوان از منابع مختلف به شرح زیر می باشد :

 

منابع در آمد

در آمد بودجه دولتي

( منات)

2.1

ماليات درآمد اشخاص حقيقي

18820000

2.2.

ماليات سود اشخاص حقوقي

1000000

2.3

مالیات زمین اشخاص حقوقی

150000

2.4

مالیات املاک اشخاص حقوقی

350000

2.5

ارزش افزوده مالياتي

38260000

2.5.1

ارزش افزوده ماليات براي ورود كالا به اراضي نخجوان

3260000

2.5.2

مالیات تسهیل یافته

1500000

6.2

برچسب

1770000

2.7.1

برچسب براي واردات كالا به نخجوان

1650000

2.8

ماليات راه

220000

2.7.1

مالياتي كه از طرف رانندگان كشورهاي خارجي پرداخت مي شود

220000

2.8

ماليات معدن

60000

2.9

عوارض گمركي

1800000

2.10

عوارض دولتي

2870000

2.11

درآمدهای سازمانهای بودجه ای

2000000

2.12

دیگر درآمدهایی که توسط ادارات مالیات به دست می آید

200000

 

 

ماده 3- معين می گردد كه  « جاده هاي اتومبيل » كميته بودجه اي با هدف تحصیل منابع عایداتي زير بودجه دولتي تشكيل مي شود:

3.1- كميته بودجه اي « جاده هاي اتومبيل » :                      2000000

3.1.1- ماليات راه :                                                       220000

3.1.2- ماليات تسهيل شده كه از طرف اشخاص صاحبكار كه در كار انتقال كالا و مسافر هستند پرداخت مي شود  :                                                                     80000 

3.1.3-برچسبهايي كه به خودروهاي وارد شده تطبيق مي شوند:             660000

3.1.4- عوارض گمركي كه به اتومبيلهاي وارد شده تطبيق مي شوند:   980000  

3.1.5- عوارض دولتي كه براي سرويس سالانه نقليات ، ملحقات آنها و موتورها گرفته

مي شوند:                                                                          550000  

3.1.6- عوارض دولتی که از اتوموبیلهای کالابر برای استفاده از اراضی جمهوری خود مختار نخجوان  اخذ می شود :                                                                                         70000

            ماده 4- عایدات مالياتي بودجه دولتي 2016 جمهوري خود مختار نخجوان  مطابق میزان ماليات مشخص شده حساب مي شوند.

ماده 5- هزینه ( خرج ها)   بودجه دولتي سال 2016 به شكل زير مي باشد:

رديف

نشانگر ها

مبلغ

( منات )

5.1

خدمات عمومي دولتي

35729451

5.1.1

هزینه  نگهداري فرمانداري و قانون گرايي، ارگانهاي خودگردان محلي

30820136

5.1.2

هزینه  علمي

4909315

5.2

دفاع

9779234

5.2.1

قوای دفاعی

3687020

5.2.2

امنیت ملی

6092214

5.3

دادگاه، حقوق محافظه و بازپرسي

51962969

5.3.1

دادگاه

3457911

5.3.2

حقوق- محافظه

44182822

5.3.3

بازپرسي

4322236

5.4

تحصيل

82759682

5.4.1

تحصيل پیش دبیرستانی و ابتدايي

4788987

5.4.2

تحصيل عمومی

56655392

5.4.3

مدارس فني و تكنيكي

932246

5.4.4

تحصیل متوسطه

1970147

5.5

بهداشت

34206684

5.5.1

كلينك و آمبولاتوارها

4539770

5.5.2

بيمارستانها

22544538

5.5.3

خدمات ديگر در بهداشت

6300183

5.6

مدافعه و تامين اجتماعي

16159015

5.6.1

هزینه  مدافعه اجتماعي

15075087

5.6.2

هزینه  تامين اجتماعي

1083928

5.7

بخشهاي فرهنگي، هنري،تربيت بدني و فعاليتهايي كه به  ساير بخشها ملحق نمي شوند

12990398

5.7.1

فعاليت در بخش فرهنگی- هنري

9433287

5.7.2

راديو، تلويزيون و انتشارات

2603628

5.7.3

تربيت بدني و سياست جوانان

284828

5.7.4

فعاليتهايي كه به ديگر بخشها ملحق نمي شوند

658655

5.8

منزل و تصرفات

19603306

5.8.1

منزل

1240480

5.8.2

تصرفات

18246434

5.8.3

تصرفات آب

116392

5.9

دامپزشكي، آبياري، آگروليزينگ،‌جنگل سازي، شيلاد، زيست و ساير تدابيرمحافظه محيط

28565008

5.9.1

دامپزشكي، آبياري و تدابير ديگر

26729624

5.9.2

جنگل سازي

583788

5.9.3

شيلات

22752

5.9.4

محافظه محيط زيست

533469

5.9.5

تدابير هواشناسي

695375

5.10

ساخت و ساز و حفاری های مفید

30450200

5.10.1

ساخت و ساز

30000000

5.10.1.1

سرمایه گذاری دولتی

30000000

5.10.2

حفاری های مفید

450200

5.11

حمل و نقل و مخابرات

13032500

5.11.1

حمل و نقل

13000000

5.11.2

مخابرات

32500

5.12

فعالیت اقتصادی

2500000

5.12.1

فعالیت اقتصادی و تجاری

2500000

5.12.1.1

حمایت از بخش خصوصی

2000000

5.12.1.2

حمایت وامی

500000

5.13

خدمات دیگر

13611553

5.13.1

كميته بودجه اي « جاده هاي اتومبيل »

2000000

5.13.2

صندوق ذخیره جمهوری خود مختار نخجوان

8000000

5.13.3

تضمینات پرداخت شده به رانندگان کامیونهایی که در مسیر باکو-نخجوان نفت و سوخت انتقال می دهند

2000000

5.13.4

خرج های دیگر

1611553

5.13.4.1

خرج های برطرف نمودن فسادهای حوادث غیر مترقبه

1000000

5.13.4.2

خرج های دیگر

611553

 

 

ماده 6- هزینه  بودجه دولتي سال 2015 جمهوري خود مختار نخجوان  در درجه اقتصادي به شكلي كه علاوه اين قانون آورده شده است، تصويب گردد.

ماده 7- در آمد شهر و بخشهاي جمهوري خود مختار نخجوان  21810000 منات، مبلغ كميته بودجه اي مقصددار « جاده هاي اتومبيل » 80000 منات، خرج های محلی 97069000 منات،کمک هزینه جهت تنظیم خرج های ملحی 75339000 منات تصویب می شود. درآمدهایی که توسط سازمان های بودجه این شهر و بخشها به دست می آید 40000 منات و خرج های آن 40000 منات تصویب شود.

 

ش

شهر و نواحي

در آمد ها

 

 

 

هزینه های محلی

وسايطي كه براي تنظيم عایدات و هزینه  درآمدهاي محلي تعيين شده است

 

از جمله

جمع

مبلغي كه به كميته بودجه اي « جاده هاي اتومبيل » داخل است

 

 

1

شهر نخجوان

13200000

30000

13170000

 

2

شرور

3080000

20000

21851600

18791600

3

بابك

2474000

13000

16043400

13582400

4

اردوباد

962000

6000

13272700

13316700

5

جلفا

877000

5000

11424400

10556400

6

شاهبوز

557000

3000

11373600

10819600

7

كنگرلي

486000

2000

6558700

6074700

8

صدرك

174000

1000

3370600

3197600

 

جمع

21810000

80000

97069000

75339000

               
 

 

 

ماده -8 : بدون در نظر گرفتن درآمدهای بودجه ای ، حقوق ماهانه، اضافه کاری، حقوق بازنشستگی و دیگر معاونت های دولتی از مواد خرج های مدافعه شده محسوب می شوند.

ماده-9 : این مصوبه از اول ژانویه 2016  قابل اجرا می باشد.

 

واصف طالب اف رئیس مجلس عالی

جمهوری خود مختار نخجوان

شهر نخجوان 22 دسامبر 2015

 

 

*بخشنامه رئیس مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان  در خصوص تطبیق و اجرای بودجه دولتی سال 2016 جمهوری خود مختار نخجوان : مطابق بند 22 قسمت دوم ماده 5  قانون اساسی جمهوری خود مختار نخجوان قرار می دهم :  

1-تقسیم خرج های بودجه دولتی سال 2016 جمهوری خود مختار نخجوان بر اساس ادارات ، موسسات و سازمان ها به شرح ذیل می باشد:

 

 

محل هزینه ها

بودجه دولتي

از جمله

هزینه  مركزي شده

هزینه  محلي

1.1

هزینه  عمومي خدمات دولتي

35729451

25103533

10625918

1.1.1

هزینه  نگهداري مجلس عالی  جمهوري خود مختار نخجوان

3044868

3044868

 

1.1.2

هزینه  نگهداري ارگانهاي اجرايي(فرمانداریها)  جمهوري خود مختار نخجوان

26164632

15608997

10555635

1.1.2.1

نخست وزيري

1295088

1295088

 

1.1.2.2

وزارت اقتصاد و صنایع

966779

962779

 

1.1.2.3

وزارت دارايي

1837667

1837667

 

1.1.2.4

وزارت ماليات

1604679

1604679

 

1.1.2.5

وزارت بهداشت

392845

392845

 

1.1.2.6

وزارت كار و تامین اجتماعي

331616

331616

 

1.1.2.7

وزارت ورزش و جوانان

296695

296695

 

1.1.2.8

وزارت ارتباطات و فناوری نوین

482795

482795

 

1.1.2.9

وزارت آموزش و پرورش

387470

387470

 

1.1.2.10

وزارت فرهنگ و جهانگردی

273050

273050

 

1.1.2.11

وزارت كشاورزي

441979

441979

 

1.1.2.12

وزارت محيط زيست

547941

547941

 

1.1.2.13

وزارت نقليات

470299

470299

 

1.1.2.14

كميته آمار

960814

960814

 

1.1.2.15

كميته دولتي شهرسازي

285801

285801

 

1.1.2.16

كميته دولتي املاک غیر منقوله و مسایل زمین

998946

998946

 

1.1.2.17

كميته دولتي امور خانواده، زن و كودك

289938

289938

 

1.1.2.18

كميته دولتي استاندارد

845344

845344

 

1.1.2.19

کمیسیون مسایل خدمات دولتی در نزد ریاست مجلس عالی

217239

217239

 

1.1.2.20

آژانس دولتی خرید

118266

118266

 

1.1.2.21

 

وزارت امور خارجه آذربایجان اداره نخجوان

469552

469552

 

1.1.2.22

اداره اوراق بهادار

162152

162152

 

1.1.2.23

اداره دینی

105470

105470

 

1.1.2.24

خدمات دولتي دامپزشكي

246722

246722

 

1.1.2.25

مركز حراج نخجوان

80604

80604

 

1.1.2.26

نمایندگی دایمی نخجوان در شهر باکو

320326

320326

 

1.1.2.27

كميسيون مركزي پذیرش دانشجو آذربايجان شعبه نخجوان

116259

116259

 

1.1.2.28

کمیته کمک به فعالان اقتصادی

103847

103847

 

1.1.2.29

مفتشی اشتغال در نزد وزارت کار و تامین اجتماعی

273534

273534

 

1.1.2.30

اداره تامین اشتغال در نزد وزارت کار و تامین اشتغال

419695

419695

 

1.1.2.31

اداره تامین اجتماعی وزارت کار و تامین اجتماعی

133707

133707

 

1.1.2.32

خدمات پزشکی و توانبخشی وزارت کار و تامین اجتماعی

99878

99878

 

1.1.2.33

خرج های نگهداری ارگان های اجرایی محلی

10555635

 

10555635

1.1.3

هزینه  نگهداري ديگر سازمانهاي مركزي جمهوري خود مختار نخجوان

1062586

1062586

 

1.1.3.1

موکل  حقوق بشر نخجوان

383126

383126

 

1.1.3.2

 

اتاق محاسبات آذربایجان نمایندگی نخجوان

302349

302349

 

1.1.3.3

كميسيون مركزي انتخابات نخجوان

222628

222628

 

1.1.3.4

شواری رادیو و تلویزیون ج.خ.ن

 

154483

154483

 

1.1.4

خرجهای غیر بودجه ای سازمانهای بودجه ای

548050

548050

 

1.1.5

هزینه های علمی

4909315

4839032

70283

1.1.5.1

وزارت دادگستری

572596

572596

 

1.1.5.2

وزارت اقتصاد وصنایع

20947

20947

 

1.1.5.3

مرکز علمی خدماتی دامپزشکی

86714

86714

 

1.1.5.4

اتحادیه علمی تولیدی ارس

241998

241998

 

1.1.5.5

آکادمی علوم نخجوان

3487665

3487665

 

1.1.5.6

اداره بایگانی

478175

407892

70238

1.1.5.7

خرجهای غیر بودجه ای سازمان های بودجه

21220

21220

 

1.2

هزینه های دفاعی

9779234

9779234

 

1.2.1

قوای دفاعی

3687020

3687020

 

1.2.2.1

مرکز فراخوانی برای ارائه خدمات نظامی

3687020

3687020

 

1.2.2

هزینه های امنیت ملی

6092214

6092214

 

1.2.2.1

اداره خدمات امنیت دولتی

6092214

6092214

 

1.3

هزینه  نگهداري ارگانهاي ،دادگاهی ،حقوق محافظه و بازپرسی

51962969

51962969

 

1.3.1

ارگانهای دادگاهی

3457911

3457911

 

1.3.1.1

دادگاه عالی

1500138

1500138

 

1.3.1.2

دادگاه جنایات سنگین

381810

381810

 

1.3.1.3

دادگاه اقتصاد

245243

245243

 

1.3.1.4

دادگاه نظامی

342420

342420

 

1.3.1.5

دادگاههای شهری و نواحی

988300

988300

 

1.3.2

هزینه  نگهداري ارگانهاي حقوق و محافظه

44134022

44134022

 

1.3.2.1

وزارت کشور

23643417

23643417

 

1.3.2.2

وزارت دادگستری

0850073

1850073

 

1.3.2.3

وزارت حوادث غیر مترقبه

8682850

8682850

 

1.3.2.4

کمیته دولتی گمرک

3278000

3278000

 

1.3.2.5

اداره خدمات مهاجرتی

1710850

1710850

 

1.3.2.6

خدمات زندانی وزارت دادگستری

4968832

4968832

 

1.3.3

بازپرسی

4322236

4322236

 

1.3.3.1

بازپرسی کل جمهوری خود مختار نخجوان

3270060

3270060

 

1.3.3.2

بازپرسی نظامی

1052176

1052176

 

1.3.4

هزینه های غیر بودجه ای سازمانهای بودجه

48800

48800

 

1.4

هزینه های تحصیل

82759682

11965176

70794506

1.4.1

دبیرستانها و کودکستانها

4788987

 

4788987

1.4.2

تحصیلات عمومی

56655392

4779660

51875726

1.4.2.1

وزارت آموزش و پرورش

56655392

4779660

51875726

1.4.3

تحصیلات پیشه

932246

276481

655828

1.4.3.1

وزارت آموزش و پرورش

932246

276481

655828

1.4.4

تحصیل متوسطه

1970147

1970147

 

1.4.4.1

دانشکده پزشکی

530257

530257

 

1.4.4.2

دانشکده موسیقی

1136191

1136191

 

1.4.4.3

دانشکده فنی تکنیکی

303699

303699

 

1.4.5

موسسات و طرحهای دیگر در بخش تحصیل

17342005

3908040

13433965

1.4.5.1

وزارت اموزش و پرورش

8394432

3852883

4541549

1.4.5.2

وزارت فرهنگ و توریسم

8892416

 

8892416

1.4.5.3

وزارت کارو تامین اجتماعی و کمیته دولتی تامین اشتغال

55157

55157

 

1.4.6

هزینه های دیگر سازمانهای آموزشی

1070905

1030905

40000

1.5

هزینه های بهداشتی

34206684

24738786

9467898

1.5.1

کلنیکها و درمانگاه ها

4539770

2312361

2227409

1.5.1.1

وزارت بهداشت

4539770

2312361

2227409

1.5.2

بیمارستان ها

22544538

16043737

6500801

1.5.2.1

وزارت بهداشت

22544853

16043737

6500801

1.5.3

هزینه های دیگر در بخش بهداشت

822193

198061

624132

1.5.3.1

وزارت بهداشت

822193

198061

624132

1.5.4

بخشهای دیگر در بهداشت

6186473

6070917

115556

1.5.4.1

وزارت بهداشت

6186473

6070917

113106

1.5.5

هزینه های غیر بودجه ای سازمانهای بودجه

113710

113710

 

1.6

هزینه های مدافعه اجتماعی و تامین اجتماعی

16159015

15905066

253949

1.6.1

هزینه های مدافعه اجتماعی

15075087

15075087

 

1.6.1.1

اداره خدمات تامین اجتماعی وزارت کارو تامین اجتماعی

15075087

15075087

 

1.6.2

هزینه های تامین اجتماعی

1083928

829979

253949

1.6.2.1

وزارت کار و تامین اجتماعی

926771

672822

253949

1.6.2.2

اداره خدمات تامین اشتغال

147470

147470

 

1.6.2.3

اداره خدمات تامین اجتماعی

9687

9687

 

1.7

هزینههای فرهنگ، هنر، اطلاع رسانی، تربیت بدنی و بخشهای دیگر

12990398

8458219

4532179

1.7.1

فعالیت فرهنگی و هنری

9443287

5213079

4230208

1.7.1.1

مرکز نخجوان شناسی مجلس عالی

102538

102538

 

1.7.1.2

وزارت بهداشت

19756

19756

 

1.7.1.3

وزارت فرهنگی و توریسم

9206504

4976296

4230208

1.7.1.4

کمیته استاندارد

16777

16777

 

1.7.1.5

وزارت ورزش و جوانان

97712

97712

 

1.7.2

رادیو، تلویزیون و انتشارات

2603628

2342492

261136

1.7.2.1

کمیته دولتی رادیو وتلویزیون

2182476

2182476

 

1.7.2.2

مطبوعات و انتشارات

421152

421152

 

1.7.3

تربیت بدنی و سیاست جوانان

284828

243993

40835

1.7.3.1

وزارت ورزش و جوانان

284828

243993

40835

1.7.3.1.1

تشکیل تربیت بدنی و ورزش

228871

183036

40835

1.7.3.1.2

سیاست جوانان

60957

60957

 

1.7.4

فعالیت های دیگر

644790

644790

 

1.7.4.1

شورای حمایت از سازمانهای غیر حکومتی

280896

280896

 

1.7.4.2

کمیته جوانان در نزد ریاست مجلس عالی

85050

85050

 

1.7.4.3

کمکهای مالی از بودجه دولت

278844

278844

 

1.7.4.3.1

شورای جانبازان کاری و جنگ

78096

78096

 

1.7.4.3.2

کمک مالی از بودجه برای اتحادیه نویسندگان

46166

46166

 

1.7.4.3.3

کمک مالی از بودجه دولت برای اتحادیه موسیقیدانان

24110

24110

 

1.7.4.3.4

کمک مالی از بودجه برای اتحادیه نقاشان

35318

35318

 

1.7.4.3.5

کمک مالی از بودجه برای کمیته حلال احمر

95154

95154

 

1.7.5

هزینه های دیگر سازمانهای بودجه ای

13865

13865

 

1.8

هزینه های منزل و تصرفات

19603306

19603306

 

1.8.1

 

هزینه های منزل

1240480

1240480

 

1.8.2

هزینه های تصرفات

18246434

18246434

 

1.8.2.1

عمرانی، جمعاوری زباله و نظافت

9359929

9359929

 

1.8.2.2

تامین گرما و حرارت

7988475

7988475

 

1.8.2.3

روشنایی کوچه و خیابانها

898667

898667

 

1.8.3

هزینه های تصرفات آب

116392

116392

 

1.9

هزینه های دامپزشکی، محیط زیست، ایجاد فضای سبز ، آبیاری ، شیلات و طرحهای دیگر

28565008

27244033

1320975

1.9.1

دامپزشکی، آبیاری و طرحهای دیگر

26729624

25408649

1320975

1.9.1.1

حمایت دولت از تولید محصولات کشاورزی

5760755

5760755

 

1.9.1.2

اداره بذر وزارت کشاورزی

173958

173958

 

1.9.1.3

اداره خدمات دامپزشکی

1682230

361255

1320975

1.9.1.4

طرحهای جلوگیری از بیماریهای خطرناک در دامها

316500

316500

 

1.9.1.5

کمیته دولتی زمین و املاک غیر منقوله

601600

601600

 

1.9.1.6

کمیته دولتی آب و آبیاری

17861131

17861131

 

1.9.1.7

وزارت کشاورزی

150000

150000

 

1.9.1.8

دامپزشکی، آبیاری، شیلات، جنگل سازی، محافظه محیط زیست و طرح های دیگر

183450

183450

 

1.9.2

هزینه های جنگل سازی

583788

583788

 

1.9.2.1

وزارت محیط زیست

583788

583788

 

1.9.3

هزینه های شیلات

22752

22752

 

1.9.3.1

وزارت محیط زیست

22752

22752

 

1.9.4

محافظه محیط زیست

533469

533469

 

1.9.4.1

وزارت محیط زیست

533469

533469

 

1.9.5

هواشناسی

695375

695375

 

1.9.5.1

وزارت محیط زیست

695375

695375

 

1.10

ساخت و ساز و حفاری مفید

354502000

35450200

 

1.10.1

هزینه های ساخت و ساز

30000000

30000000

 

1.10.1.1

سرمایه گذاری

30000000

30000000

 

1.10.2

حفاری مفید

450200

450200

 

1.10.2.1

وزارت محیط زیست

450200

450200

 

1.11

هزینه های حمل و نقل و مخابرات

13032500

13032500

 

1.11.1

هزینه های حمل و نقل

13000000

13000000

 

1.11.1.1

وزارت حمل و نقل

13000000

13000000

 

1.11.1.1.1

جاده های اتومبیل

13000000

13000000

 

1.11.2

هزینه های مخابرات و ارتباطات

32500

32500

 

1.11.2.1

وزارت ارتباطات و فناوری نورین

32500

32500

 

1.12

هزینه های فعالیت اقتصادی

2500000

2500000

 

1.12.1

فعالیت اقتصادی و تجاری

2500000

2500000

 

1.12.1.1

حمایت وامی

500000

500000

 

1.12.1.2

افزایش سرمایه شرکت کشاورزی نخجوان آگرولیزینگ

2000000

2000000

 

1.13

خدمات دیگر

13611553

13537978

73575

1.13.1

صندوق ذخیره جمهوری خود مختار نخجوان

8000000

8000000

 

1.13.2

« جاده هاي اتومبيل » كميته مقصددار بودجه اي

2000000

2000000

 

1.13.3

تضمیناتی که برای رانندگان کامیونها در مسیر نخجوان-باکو فعالیت می کنند، پرداخت می شود

2000000

2000000

 

1.13.4

هزینههای دیگر

1611553

1537978

73575

1.13.4.1

وزارت دارایی

161000

161000

 

1.13.4.1.1

اجرای حکم های دادگاهها و کمکهای حقوقی

161000

161000

 

1.13.4.2

وزارت حوادث غیر مترقبه

1000000

1000000

 

1.13.4.3

هزینه های انبارهای حوادث غیر مترقبه

450553

450553

 

 

 

ماده 2-نخست وزیری جمهوری خود مختار نخجوان :

2.1-به اجرای بودجه دولتی سال 2016 جمهوری خود مختار نخجوان  نظارت کند

2.2-به اجرای بند 1.10.1.1 در باره سرمایه گذاری دولتی نظارت کامل داشته باشد

ماده -3 : وزارت دارایی جمهوری خود مختار نخجوان  امر تقسیم صحیح بودجه را بر عهده گرفته و انجام دهد.

4-این قانون از تاریخ 1 ژانویه 2016  قابل اجرا می باشد.

 

واصف طالب اف رئیس مجلس عالی

جمهوری خود مختار نخجوان

شهر نخجوان 22 دسامبر 2015

 

 

*تصویب بودجه دولتی وزارت کار تامین اجتماعی جمهوری  خود مختار نخجوان

بودجه سال 2015 كميته دولتي تامین اجتماعي جمهوري خود مختار نخجوان

ماده 1- در آمد بودجه دولتي سال 2016 كميته دولتي تامین اجتماعي جمهوري خود مختار نخجوان 52966500 منات ، هزینه ( خرج ها)  124010000 منات ، بودجه كمكي براي تنظيم عایدات و هزینه  41043500 منات تصويب گردد.

ماده 2- معين گردد كه، درآمد بودجه سال 2016 كميته دولتي تامین اجتماعي جمهوري خود مختار نخجوان از طريق منابع زير شكل مي گيرد:

 

ردیف

منبع در آمد

مبلغ

1

بيمه اجباري دولتي، جمع

52916500

 

از جمله

 

1.1

سازمانهايي كه از بودجه دولتي هزينه مي گيرند

31166500

1.2

افرادي كه در سازمانهاي بودجه اي كار مي كنند

4250000

1.3

در آمدي كه از هزينه كمك بودجه اي و عایدات سازمانهاي بودجه اي كه غير از بردجه مي باشد

500000

1.4

بيمه كنندگان ديگر

17000000

2

از جمله

 

2.1

اشخاق حقیقی که با صاحبکاری مشغولند

1835000

2.2

درآمد های دیگر

50000

 

از جمله

 

2.3

عایداتی قسمی که از طریق ارسال اهالی برای استراحت و معالجه به دست می آید

50000

 

  

ماده 3- معين گردد كه، هزینه  بودجه سال 2016 كميته دولتي مدافعه اجتماعي جمهوري خود مختار نخجوان  بشرح زير است:

 

 

منابع هزینه

مبلغ ( منات)

1

جمع پرداخت ها به مردم

121410000

 

از جمله

 

1.1

پرداخت حقوق بازنشستگي

118300000

1.2

پرداختهايي كه از طريق بيمه اجباري دولتي بدست آمده است، جمع

3110000

 

از جمله

 

 

بخاطر از دست دادن قدرت كار ( موقتا)

200000

 

بخاطر بارداري و زايمان

1070000

 

بخاطر تولد نوزاد

600000

 

بخاطر خدمت به كودكان تا سه سال

620000

 

براي مراسم تشيع جنازه

570000

 

به خاطر بیکاری 

50000

2

انجام امور بانکی و رسانیدن حقوق به بازشنستگان

800000

3

هزینه  نگهداري كميته دولتي مدافعه اجتماعي و شعب آن در نواحي

1800000

 

 

ماده 4-مانده ارزها:

ارزی که در آخر سال باقی مانده است به بودجه سال آینده اضافه خواهد شد.

ماده 5-این قانون از مورخ 1 ژانویه 2016 قابل اجرا می باشد.

 

واصف طالب اف رئیس مجلس عالی

 جمهوری خود مختار نخجوان

شهر نخجوان 22 دسامبر 2015

 

روزنامه شرق قاپسي: شماره: 252

02/ 10/ 1394 -23 / 12/  2015 

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران